گوشواره ماهی موتو

از مجموعه‌ی هرمز جنس نقره کاتم پازلی که هر تکه‌اش بخشی از طبیعت را به شما یادگاری می‌دهد.